Vrije keuze

Recent werd door de minister van Volksgezondheid de erkenning van ‘huisapotheker’ ingevoerd. Elke patiënt kan vanaf nu, naar analogie met de huisarts, een huisapotheker kiezen. Hierbij wordt de patiënt begeleid om zijn medicatie goed in te nemen en zijn ziekte beter onder controle te houden.

Voordelen voor de patiënt

De huisapotheker volgt de patiënt op en werkt nauw samen met de huisarts of andere zorgverleners. Niets nieuws voor de apotheker maar nu heeft de overheid deze dienstverlening officieel erkend. Dat levert voor de patiënt alleen maar voordelen op. De apotheker heeft immers een totaalbeeld van de patiënt en vervult als zorgverlener in de eerste lijn een sterke, onmisbare rol. Wat mag je van ons verwachten als jouw huisapotheker? Opvolgen en bijsturen van het medicatieschema, met extra aandacht voor het correct gebruik van geneesmiddelen, gezondheidsvoorlichting en preventie, intensieve samenwerking met de huisarts en andere zorgverleners.

Medicatieschema

Gebruik je verschillende geneesmiddelen per dag? Vergeet je soms wanneer en hoeveel je moet innemen? Een persoonlijk medicatieschema of medicatieoverzicht kan helpen om orde in de chaos te brengen. Belangrijk om weten is dat geneesmiddelen het best werken als je ze correct gebruikt.


Een medicatieschema is een overzicht waarin alle geneesmiddelen opgesomd worden die je per dag moet innemen. Een medicatieschema toont niet alleen de soort geneesmiddelen die je moet innemen maar ook het tijdstip van inname en de hoeveelheid. Daarom zorgt dit schema ervoor dat je geneesmiddelen correct gebruikt en dat bevordert de levenskwaliteit. Je kan een dergelijk medicatieschema gerust aan ons vragen. Bewaar het bij je medicijnen en neem het mee bij elk bezoek aan je apotheker, huisarts, verpleegkundige of bij opname in het ziekenhuis.Onze diensten

Uw Farmaceutisch Dossier

Telkens als uw apotheker u een geneesmiddel aflevert, waakt hij over uw veiligheid. Hij gaat na of alle geneesmiddelen die u gebruikt wel met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Om u een goede medicatiebewaking te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat uw apotheker registreert welke geneesmiddelen u gebruikt. Gegevens die voor u van belang zijn, kunnen in uw Farmaceutisch Dossier opgeslagen worden.

Uw apotheker gebruikt dit Farmaceutisch Dossier enkel om na te kijken of een geneesmiddel geschikt is voor u, om bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen.

Uw Farmaceutisch Dossier:
een verplichting!

Wanneer u met een doktersvoorschrift bij uw apotheker langsgaat, is de apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in uw Farmaceutisch Dossier. Naast uw identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen, de dosering en de datum van aflevering geregistreerd.

Uw apotheker mag daarnaast (niet verplicht) nog bijkomende gegevens registreren in het belang van uw gezondheid. Door aanvullende gegevens in verband met eventuele allergieën, intoleranties en/of chronische aandoeningen aan uw dossier toe te voegen, voorkomt uw apotheker dat hij u geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor u. Bepaalde geneesmiddelen bevatten bijvoorbeeld bepaalde suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.

Uw Farmaceutisch Dossier:
uw rechten!

 • U kunt bij uw apotheker steeds uw Farmaceutisch Dossier inkijken en indien u dit nodig vindt, kan u hem een afschrift vragen.
 • Mocht u om één of andere reden verkiezen dat uw apotheker géén bijkomende gegevens in uw dossier bijhoudt, kan u hem dit laten weten. U krijgt dan een formulier dat u moet invullen en ondertekenen om uw weigering te bevestigen.
 • In het belang van uw gezondheid, en om ervoor te zorgen dat uw apotheker u de best mogelijke farmaceutische zorg kan verlenen, raden we u aan deze bijkomende gegevens zo volledig en correct mogelijk over te maken.

Meer informatie over het Farmaceutisch Dossier kan u vinden op www.apotheek.be rubriek Folders.

Bijkomende gegevens voor meer veiligheid.

Hoe beter uw Farmaceutisch Dossier gestoffeerd is, hoe minder risico's u loopt op problemen die met uw medicatie te maken hebben. In het belang van uw gezondheid kan uw apotheker daarom ook volgende bijkomende gegevens bewaren:

 • Geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten.
  Het kan immers zijn dat ze niet goed samen gaan met uw andere geneesmiddelen. Sommige pijnstillers kunnen bijvoorbeeld de werking van bloeddrukverlagers verminderen. Door al uw geneesmiddelen in uw dossier op te nemen kan uw apotheker mogelijke problemen voorkomen en u beter adviseren.
 • Uw contactgegevens (adres, telefoonnummer of e-mail) maken het mogelijk om u te contacteren wanneer dit nodig is.
 • Wanneer de patiënt zelf niet gecontacteerd kan worden (bv. baby of een demente ouder), wordt best de naam en telefoonnummer van een contactpersoon opgenomen.
 • Allergieën.
  Als u allergisch bent aan bepaalde antibiotica of andere geneesmiddelen kan de apotheker nakijken welke producten voor u geschikt zijn.
 • Gezondheidstoestand of gekende ziektes.
  In het belang van uw gezondheid, registreert uw apotheker uitsluitend de informatie die uzelf verstrekt, in uw dossier om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen.
  Het is belangrijk te weten of u lijdt aan:
  • astma
  • maagklachten
  • hoge bloeddruk
  • depressie
  • diabetes
  • epilepsie
  • open of gesloten-hoekglaucoom
  • hypertensie
  • prostaathypertrofie
  • leverinsufficiëntie
  • nierinsufficiëntie
  • G6PD-deficiëntie
  • Ziekte van Parkinson
  • fotodermatose
  • fenylketonurie
  Vermeld ook
  • of u contactlenzen draagt
  • zwanger bent
  • borstvoeding geeft

 Zijn mijn gegevens veilig bij mijn apotheker?

 • U hoeft zicht hierover geen zorgen te maken. De gegevens van uw Farmaceutisch Dossier worden op een volledig beveiligde manier bijgehouden. Uw apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
 • Bijkomende informatie ivm uw gezondheid kunnen niet opgevraagd worden bij uw arts, het is uitsluitend informatie die uzelf verstrekt.
 • Indien u naar verscheidene apotheken gaat zullen er verscheidene Farmaceutische Dossiers op uw naam worden geopend omdat de apothekers wettelijk verplicht zijn om minstens de gegevens bij te houden die verband houden met de aflevering van geneesmiddelen op voorschrift.
  Om er zeker van te zijn dat u geen problemen krijgt wanneer u geneesmiddelen neemt, doet u er in ieder geval beter aan om u tot één vaste apotheek te beperken.
 • Koopt u geneesmiddelen bij een apotheek van wacht, aarzel dan niet om dit naderhand aan uw vaste apotheker te melden.
 • Wanneer u verhuist is het niet mogelijk om een Farmaceutisch Dossier via elektronische weg door te mailen. U kunt uw apotheker vragen om een exemplaar van uw dossier af te drukken zodat u het aan uw nieuwe apotheker kunt overhandigen.
Medicatiebewaking
Een belangrijke taak van je apotheek is medicatiebewaking.
Veel mensen gebruiken verschillende medicijnen tegelijk, vooral oudere mensen. Niet alle medicijnen gaan goed samen.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze elkaar tegenwerken waardoor ze minder effect hebben. Je klachten kunnen daardoor erger worden. Ook kan het zijn dat verschillende medicijnen elkaar versterken zodat ze teveel effect hebben.

Ook dan kan u klachten krijgen. De arts die de medicijnen voorschrijft, hoort erop te letten dat je geen geneesmiddelen gebruikt die niet goed samengaan. Hij of zij heeft echter niet altijd een overzicht van álle medicijnen die je gebruikt, want veel mensen krijgen medicijnen voorgeschreven door verschillende artsen. (Misschien is het handig in uw portefeuille een briefje te steken met alle medicijnen die je gebruikt. Het gebeurt immers niet zelden dat men één of ander medicijn vergeet te melden).

Daardoor kan het soms gebeuren dat bepaalde medicijnen worden voorgeschreven die niet goed samengaan met de medicijnen die u al neemt.

In de apotheek wordt gecontroleerd of je zulke risico's loopt. Om dit te kunnen doen hebben de apothekers een bewakingssysteem .

Alle medicijnen die je in onze apotheek haalt, worden bijgehouden in een computer samen met je persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen we vlot bepaalde interacties nagaan. Verder wordt in de apotheek gecontroleerd of de voorgeschreven hoeveelheid klopt, of het advies voor inname correct is, … Indien blijkt dat je medicijnen voorgeschreven kreeg, die niet goed samengaan of die minder geschikt voor je zijn, zal iemand van de apotheek steeds contact opnemen met je arts of medisch specialist. Meestal zal in overleg een ander medicijn of een andere dosering voorgesteld worden. Op deze manier wordt voorkomen dat je klachten krijgt.

Omdat alle gegevens bij je eigen apotheek in de computer opgeslagen worden, is het aan te bevelen om steeds naar dezelfde apotheek te gaan voor je medicijnen. Indien je elders medicijnen haalt, bijvoorbeeld gedurende de vakantie of een wachtdienst, is het aan te raden dit aan je eigen apotheek door te geven. Vertel je vaste apotheker ook over de medicijnen en/of voedingssupplementen die u zonder voorschrift elders koopt; zo blijft de informatie in de computer correct en bent u verzekerd van een correcte medicatiebewaking.

Een ander aspect van medicatiebewaking is de informatie die je van je apotheker krijgt bij een eerste aflevering van medicijnen. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop je medicijnen dient in te nemen. Ook wordt gekeken naar mogelijke neveneffecten die je kan ondervinden.
Vervallen medicatie

Geneesmiddelen zijn beperkt houdbaar. Ze kunnen in werkzaamheid achteruitgaan of zelfs van samenstelling veranderen. Controleer regelmatig je huisapotheek. Hierbij is zowel de manier van bewaren als de vervaldatum van belang. Kijk regelmatig van elk de vervaldatum na. Haal oude of vervallen geneesmiddelen uit hun verpakking en breng ze naar de apotheek. Ze mogen niet bij het gewone afval. Ze kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid en het leefmilieu.

Ook onze tips kunnen je helpen. Indien je twijfelt aan de geldigheid of het gebruik van je medicatie breng ze dan, als het kan in de originele verpakking, mee naar de apotheek en vraag ons om advies. In de apotheek worden de binnengebrachte geneesmiddelen in grote kartonnen dozen met een kunststof binnenzak gestoken. De groothandel in farmaceutische producten haalt regelmatig deze dozen op. Van daar worden ze dan naar een verbrandingsoven gebracht. Heel dit project wordt georganiseerd en gefinancierd door de apothekers, de groothandels en de geneesmiddelenindustrie, en dit in samenwerking met de OVAM (openbare afvalmaatschappij voor het Vlaamse gewest). Het is dus volledig kosteloos voor de gebruikers van geneesmiddelen.

Verhuur

Verhuur van bepaalde medische apparaten.

Soms is men door omstandigheden genoodzaakt gedurende een bepaalde periode hulpmiddelen te gebruiken.
Het is niet altijd haalbaar en nodig om deze hulpmiddelen persoonlijk aan te schaffen, je kan die ook huren in de apotheek.
Je kan bij ons terecht voor de huur van onder andere :

 • krukken, looprekjes, rolstoelen,…
 • ziekenhuisbedden en toebehoren zoals hefsystemen, bedtafeltjes…
 • aërosolapparaten
 • luchtbevochtigers
 • zuurstofbom en manometers
 • kinderweegschaal, elektrische melkafkolvers
 • hometrainers
 • apparaten tegen bedwateren
 • ...

Voor het huren van deze hulpmiddelen wordt een waarborg aangerekend en een beperkte huurprijs. Indien de hulpmiddelen in goede staat teruggebracht worden, krijg je de waarborg vanzelfsprekend terug.

Nuttige telefoonnummers

Apotheker van wacht : 0900-10.500 [0,50 EUR/Min]
Dokter van wacht : 03/828.09.09
Tandarts van wacht : 0903-39.969 [1,50 EUR/Min]
Antigifcentrum : 070/15.10.20
Druglijn : 078/15.10.20
Zelfmoordlijn : 02/649.95.55
Brandwondencentrum : 03/217.75.95
Brandweer / ambulance : 100Europese noodnummer, brandweer en ambulance : 112
Federale politie : 101
De blauwe lijn : 0800.123.12
Kinder- en jongerentelefoon : 102
Aidstelefoon : 078/15.15.15
Vertrouwencentra kindermishandeling : 078/15. 00.20